Sweet Automation

Minska din time-to-market och öka din flexibilitet via digitala affärsregler.

Uppnå konkurrensfördelar genom att automatisera dina affärsprocesser.

Vad är Sweet Automation?

Sweet Automation är en plattform som bygger på teorierna om Business Automation och syftar till att stödja och förenkla arbetet med att digitalisera och automatisera en verksamhets affärsprocesser.

Plattformen används av allt från marknads- och försäljningsorganisationer till kundservice, eftermarknad, HR och logistik.

Syftet kan exempelvis vara att automatisera marknadskommunikationen, möta era SLA, uppdatera era bakomliggande system med relevant data, trigga försäljningsuppdrag till säljorganisationen, skapa påminnelser och flöden för innesälj, boka rådgivning, automatisera era medarbetarsamtal, effektivisera ärendehantering och reklamationer, planera löpande förvaltningsuppdrag etc.

Våra kunder finns exempelvis inom bank, finans, försäkring, industri och resor men det gemensamma är att alla har en tro på att automatisering kan öka intäkter och minska kostnader i syfte att överträffa kunder och ägares förväntningar.

Vill du lära dig om Marketing Automation och om skillnaden mellan Inbound vs. Outbound Marketing?

 

Ladda ner vårt Whitepaper där du kan läsa om 4 punkter till Marketing Automation och om exempel på hur du kan jobba med automatisering
av Inbound- och Outbound kanaler.

Övergripande målsättningar med Sweet Automation

 

  • Minska time-to-market
  • Digitalisera affärsprocesser och regler
  • Öka flexibiliteten radikalt
  • Proaktivt förändra marknadskraven
  • Uppnå långsiktiga konkurrensfördelar
  • Minska gapet mellan strategi och genomförande
  • Minska onödig kommunikation
  • Öka försäljningen
  • Förbättra er kundservice
  • Uppnå automatiserade kundanpassade erbjudanden

 Funktioner i Sweet Automation

Urval

Med Sweet Automations urvalsverktyg kan du enkelt göra urval mot din egen data. Sweet kan hämta data från flera olika datakällor och därmed kombinera data från flera system. Verksamheten kan själva styra mallar och urval samt snabbt se resultat och använda för vidare bearbetning.

Hur blir det om vi tar bort alla kunder i segment A och som finns i geografiskt segment 1 och har storlek 100-200 medarbetare? Hur blir det om vi tar fram alla kunder som köpt produkt A men inte B och som har en inkomst över x antal kronor?

Flöde

Genom drag and drop kan du enkelt designa dina egna flöden. Använd en eller flera av dina urvalsmallar.

Ta fram en målgrupp bestående av t ex kunder, ärenden, medarbetare, maskiner, fastigheter – din affärsinformation helt enkelt – och bestäm hur du vill bygga upp ditt flöde.

Regelmotor

I flödet bestämmer du själv dina affärsregler. Vilka ska hanteras? Besluta om hela målgruppen eller ett slumpmässigt urval eller de första x antalen ska ingå. Skapa testgrupper för att se vilken regel som ger bäst utfall. Varför ska de kontaktas, bearbetas, uppdateras? Baserat på t ex en intern/extern händelse eller att ett värde förändrats t ex att personen gjort sitt första köp och ska ingå i välkomstprocessen.

Schemalägg vid vilken tidpunkt och med vilka intervall en viss del i flödet ska ske. Du kan enkelt ändra direkt i flödet och se hur utfallet förändras.

Åtgärder

När du byggt ditt flöde och skapat en intelligens baserat på dina affärsregler kan du besluta om vad du vill ska hända med resultatet.

I Sweet finns färdiga åtgärder som du kan lägga in t ex e-post, sms, skapa telefonlistor, uppdatera system, skicka notifieringar, uppdatera nyheter etc. Du kan också bygga egenanpassade händelser.

 Känner du igen dig i någon av frågeställningarna?

Hur kan jag öka min försäljning och marknadsnärvaro utan att anställa fler medarbetare?

Kan vi via digitalisering och automatisering göra innesälj till rådgivare?

Hur hittar jag nya affärsmöjligheter i min kundbas?

Hur kan vi minska tiden från tecknat avtal till första köp?

Hur kan vi effektivisera onboardingprocessen och göra den helt automatisk?

Hur säkerställer jag att vi efterlever vår strategi?

Hur hittar jag kritiska touch points i kundrelationen?

Kan vi skapa ett early opportunity management system?

Hur kan vi hitta ett sätt så att vi blir mer flexibla och snabbfotade i våra processer och marknadskommunikation?

Hur kan jag minska gapet mellan avtalad volym och köpt volym?

Hur kan vi själva i verksamheten förändra våra affärsregler så att vi kan styra automatiseringen?

Finns det något sätt där vi själva kan göra urval utan att beställa filer från analys och IT?

Jag har tusentals installerade maskiner – hur vet jag att det är rätt tillfälle att kontakta kunden?

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!