Retailbank automatiserar sin kampanjhantering med Sweet Automation

En av Sveriges ledande retailbanker använder Sweet Automation för att samordna data från inkommande kanaler, få en helhetsbild av marknadsarbetet samt för att bli mer riktade i sitt erbjudande.

SWEET AUTOMATIONSWEET CRM

Utmaning

Verksamheten hade redan kommit långt med sina marknadsprocesser när samarbetet med Sweet inleddes. Ett strukturerat arbetssätt för content, sociala medier och annonsering online och offline hade lett till framgångsrika resultat. Nästa steg var att automatisera dessa processer för att effektivisera sina arbetssätt.

Verksamhetens största utmaningar var att öka konverteringsgraden för inkommande leads samt att optimera uppföljning och rapportering som tidigare hade gjorts manuellt. En helhetssyn över samtliga marknadsprojekt saknades också, samt möjlighet att sätta mål, att mäta utfall av kampanjer i realtid och att kunna optimera dem löpande.

Marketing Automation

Lösning

Med en implementation av Sweet Automation som komplement till företagets befintliga CRM-lösning förenklas nu kampanjhanteringen för hela marknadsavdelningen.

  • Sweet Automation bidrar till att de kan öka antalet konverteringar. Genom att snabbt identifiera kampanjer som avviker från uppsatta mål kan de agera på och optimera en kampanj innan den avslutas.

 

  • Med automatiserade regler kan de säkerställa att marknadsföringen når rätt målgrupper, vilket bidrar till att dialog och erbjudanden till kunder och prospekts blir mer riktad och effektiv.

Resultat

”Projektet var mycket lyckat. Tack vare integrationen mellan företagets annonshanteringsverktyg och Sweets automatiseringslösning får de en mer överskådlig syn av sina kampanjer och får möjlighet att automatisera delar av marknadsprocesserna. Kommande initiativ blir att samordna och automatisera fler processer och lyfta in ännu fler kanaler i verktyget.”

Markus Ewers

Ägare och grundare av Sweet Systems

Sammanfattning

  • Sweet Automation implementerades i företagets befintliga CRM-lösning.
  • Tydligare helhetsbild av marknadsarbetet och bättre rapportering
  • Högre konverteringsgrad tack vare automatiserade processer
  • Snabbare identifiering och optimering av kampanjer som avviker från de uppsatta målen
  • Bättre målgruppsidentifiering

Läs mer om:

SWEET AUTOMATIONSWEET CRM

Contact us
Ask us a question!