Ladda ner: Whitepaper om Marketing Automation

– Automatisering av inbound- och outbound kanaler.

Varför Marketing Automation?

Syftet med att använda sig av automatisering är att öka intäkter och minska kostnader för att överträffa kundernas förväntningar. Syftet är även att få lojala kunder, skapa en högre pricksäkerhet i kommunikationen och att kontakta kunden på deras villkor – när det passar dem. Det finns olika angreppssätt för detta och vi berör i följande guide området automatisering och marknadsföring, med andra ord: Marketing Automation.

 

Du kommer att lära dig om:

  • Begreppet Marketing Automation
  • Inbound vs. Outbound Marketing
  • Fyra punkter till Marketing Automation
  • Exempel på automatisering av Inbound- och Outbound kanaler
Contact us
Ask us a question!