Sweet Portal

Sweet Portal är ett sätt att skapa helt unika, responsiva webbsidor som kan nås av både dina kunder, partners och företagets medarbetare. Ett extranät, en projektportal eller en serviceportal – med Sweet Portal är allt möjligt.

Fungerar lika bra som internt verksamhetssystem som extern kundwebb

Sweet Portal är vårt mest flexibla sätt att göra din information tillgänglig för rätt personer. Den innehåller funktioner för att skapa rollbaserade och säkra inloggningar till kundanpassade sidor.

Du kan designa och bestämma vilken information en privatkund, en företagskund, en partner, en intern användare eller en blandning av dessa roller ska kunna se och/eller uppdatera. Detta omfattar bilder, text, strukturerad data och integration med flera datakällor.

 

 

Funktioner i Sweet Portal

 Koppla in system

Sweet Portal kan visa upp vilken information, vilka filer eller bilder som helst genom enkel konfigurering. Antingen kan ni visa upp information från Sweets andra moduler eller via integration visa upp information från andra system.

 

Portalerna ligger i molnet

För att alltid hålla tillgängligheten ligger portallösningar hostade i molnet. Här kan er verksamhet och era kunder och partners alla arbeta tillsammans med rollbaserad och säker information.

Fungerar i alla enheter

Med HTML5 teknik är portalerna redo att användas i vilken enhet som helst. Användargränssnittet anpassas till enhetens storlek. Det gör era portaler ännu mer tillgängliga för både kunder och anställda. Mobil eller desktop – båda går lika bra i Sweet Portal.

Sätt ert företags utseende

Portalens färger, logotyper och stil kan justeras för att passa ert företags utseende och smälta in med era andra digitala kanaler.

 

Användarhantering

Portalen innehåller en kraftfull användarhantering där olika användare kan se anpassad information för just dem.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!