Sweet Portal

Sweet Portal är ett sätt att skapa helt unika, responsiva webbsidor som kan nås av både dina kunder, partners och företagets medarbetare. Ett extranät, en projektportal eller en serviceportal – med Sweet Portal är allt möjligt.

Fungerar lika bra som internt verksamhetssystem som extern kundwebb

Sweet Portal är vårt mest flexibla sätt att göra din information tillgänglig för rätt personer. Den innehåller funktioner för att skapa rollbaserade och säkra inloggningar till kundanpassade sidor.

Du kan designa och bestämma vilken information en privatkund, en företagskund, en partner, en intern användare eller en blandning av dessa roller ska kunna se och/eller uppdatera. Detta omfattar bilder, text, strukturerad data och integration med flera datakällor.

 

 

Funktioner i Sweet Portal

 Koppla in system

Sweet Portal kan visa upp vilken information, vilka filer eller bilder som helst genom enkel konfigurering. Antingen kan ni visa upp information från Sweets andra moduler eller via integration visa upp information från andra system.

 

Portalerna ligger i molnet

För att alltid hålla tillgängligheten ligger portallösningar hostade i molnet. Här kan er verksamhet och era kunder och partners alla arbeta tillsammans med rollbaserad och säker information.

Fungerar i alla enheter

Med HTML5 teknik är portalerna redo att användas i vilken enhet som helst. Användargränssnittet anpassas till enhetens storlek. Det gör era portaler ännu mer tillgängliga för både kunder och anställda. Mobil eller desktop – båda går lika bra i Sweet Portal.

Sätt ert företags utseende

Portalens färger, logotyper och stil kan justeras för att passa ert företags utseende och smälta in med era andra digitala kanaler.

 

Användarhantering

Portalen innehåller en kraftfull användarhantering där olika användare kan se anpassad information för just dem.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Vi sparar dina uppgifter för att kunna svara på förfrågningar/supportärenden och för att kunna kontakta dig med information som ligger i ditt intresse. När du kontaktar oss ger du ditt samtycke till att Sweet Systems och Releye-koncernen lagrar dina personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter till den dagen du inte längre vill ha någon kontakt med oss och du kan när som helst kontakta oss om du vill bli borttagen. Har du några frågor eller funderingar kring hur vi tillämpar GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs mer i vår Policy (länk i sidfot) eller kontakta oss på info@sweetsystems.se. För allmänna frågor kring GDPR och dina rättigheter som privatperson hänvisar vi dig till Datainspektionen.
Contact us
Ask us a question!
We save your personal information to be able to respond to your requests/support tickets and to be able to contact you with information of your interest. When you contact us you give your consent for Sweet Systems and the Releye-group to store your personal information. We save your information until that day when you do not longer wish to have any contact with us. You can contact us anytime you wish to be deleted from our systems. Do you have any questions of how we apply GDPR and how we store your personal information? Read more in our Policy (link in footer) or contact us at info@sweetsystems.se. For more information about GDPR and your rights as a private person we refer you to Datainspektionen.