Sweet Performance

Verktyget som strukturerar kpi:er och mål för att stödja en strategi

Ledning och styrning av verksamheten

Visst är det bra med enkla verktyg som hjälper till att analysera och presentera data på ett sätt som vi snabbt kan agera på? Men ska alla verkligen hålla på med det? Det är viktigt att vi på ett konsekvent sätt följer vår prestation och jämför den mot mål, andra grupper, och strategi – om och om igen. Det gäller alla anställda, inte bara de med dyra BI-licenser.

Sweets metod och teknik inom Performance Management bygger på just möjligheten att mäta prestationen och sammanföra den i den strategiska riktning samt bryta ner den till den beståndsdel som ska följas upp.

Istället för att alla ska vrida och vända på informationen skapar ledningen färdiga strukturer med prestationsuppföljning i form av nyckeltal och andra mätetal. Likriktning, jämförbarhet och överskådlighet är ledord.  Istället för att flera avdelningar beräknar och bygger sina egna KPI-lösningar och uppföljningsmodeller så sammanför Sweet Performance strukturerna till denna lösning.

Sweet Performance

Sweet Performance i korthet

 • Strategisk riktning styrs av ledning
 • KPI:er är en del av ledningens strategiska styrning
 • Likriktning är avgörande för förståelse och tydlighet
 • Att kunna jämföra och vikta är betydelsefullt vid bedömning av prestationer
 • Igenkänning, tillgänglighet och visualisering är centralt
 • Främja ”usability” – inte det som är “flashigt”
 • Centralisera denna struktur och distribuera den visuellt till alla individer

Sweet Performance i tre delar

Strategy

KPI-datamodell

 • Beskriving av KPIer – metadata
 • Struktur för KPIer – koppling mot strategiska mål och perspektiv
 • Mål och gränsvärden
 • Viktning
 • Organisatoriska strukturer, ex geografisk, division, marknad, kund, matris mm
 • Scorecardmallar, KPIer kopplat till organisation
 • Behörigheter

Funktioner

 • Föra samma utfall – från olika datakällor – med KPI-modellen
 • Realtid eller via laddningar, eller kombination av dessa
Trend curve

Visualisering

 • Standardiserat sätt för presentation av KPI-data
 • 100% mobilt – responsiv design
 • Modulariserat – lyft ut enskilda delar och presentera på andra ytor, så som webbsidor
 • Möjlighet finns även att presentera informationen genom ex Power BI från Microsoft eller andra BI-verktyg

Integration med externa verktyg och web-appar, som Power BI

Du behöver inte ha licenser för Sweet Performance Dashboards, vilka är de ytorna som dina medarbetare ser. Och om du vill använda andra visualiseringsverktyg som Power BI, så kan Sweets Performance integreras med dessa. Det är även fullt möjligt att publicera Sweet Performance KPI:er via andra web-appar eller programvaror, intranät eller webbar.

Power BI

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!