Sweet Mobile

Sweet Mobiles online/offlinestöd gör att jobbet kan bli gjort snabbt och på plats. Anslut Sweet Mobile Server till alla system och låt användarna installera Sweet Mobile App för att ha sina specifika uppgifter tillgängliga och möjliga att uppdatera.

 Mobilappen som förlänger era system

 

Sweet Mobile används av allt från sälj- och serviceorganisationer till montörer och slutkunder. Det är en unik lösning för att hantera behoven i ett företag att kunna visa information från flera underliggande system. Appen stödjer att visa olika gränssnitt beroende på vem som är inloggad, dessutom är informationen alltid tillgänglig oavsett uppkoppling.

Detta är möjligt genom att appens konfigurering och utseende laddas ner till varje individuell person som loggar in. På så sätt kan varje roll få ett situationsanpassat verktyg, medan alla i företaget använder samma app-plattform.

 

Sweet Mobiles möjligheter

 Koppla in system

Sweet Mobile kan konfigureras så att data både från Sweets moduler samt från andra system synkas ut till användarens app.

 

 Offlinestöd

Genom en unik synkmotor är utvalt data alltid tillgängligt i appen. Istället för att mötas av felmeddelanden när internetuppkoppling saknas kan du ändå utföra arbetsuppgifterna och se ditt data.

Kamerastöd

Appen kan använda enhetens kamera och bildalbum för att göra rapporteringen enklare, även med bildmaterial.

GPS-stöd

Du kan använda enhetens inbyggda GPS för att visa objekts positioner på en karta.

Filnedladdning

Appen har en dokumenthantering som även kan ladda ner olika dokument (docx, pdf m.fl.) offline.

Låga utvecklingskostnader

Hela utseendet av just ert företags app (t.ex lägga till ett fält) kan ändras utan att release måste göras till App Store. Detta gör utvecklingskostnaden lägre och utrullningen mycket effektivare.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Vi sparar dina uppgifter för att kunna svara på förfrågningar/supportärenden och för att kunna kontakta dig med information som ligger i ditt intresse. När du kontaktar oss ger du ditt samtycke till att Sweet Systems och Releye-koncernen lagrar dina personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter till den dagen du inte längre vill ha någon kontakt med oss och du kan när som helst kontakta oss om du vill bli borttagen. Har du några frågor eller funderingar kring hur vi tillämpar GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs mer i vår Policy (länk i sidfot) eller kontakta oss på info@sweetsystems.se. För allmänna frågor kring GDPR och dina rättigheter som privatperson hänvisar vi dig till Datainspektionen.

Se våra andra produkter

 

Contact us
Ask us a question!
We save your personal information to be able to respond to your requests/support tickets and to be able to contact you with information of your interest. When you contact us you give your consent for Sweet Systems and the Releye-group to store your personal information. We save your information until that day when you do not longer wish to have any contact with us. You can contact us anytime you wish to be deleted from our systems. Do you have any questions of how we apply GDPR and how we store your personal information? Read more in our Policy (link in footer) or contact us at info@sweetsystems.se. For more information about GDPR and your rights as a private person we refer you to Datainspektionen.