Minska pappersarbetet - låt Sweet Forms göra jobbet

Med Sweet Forms och Form Designer kan ni enkelt omvandla era pappersblanketter och processer till digitala mobila verktyg på nolltid. Skapa era formulär och ställ in vem som ska kunna komma åt dem – inloggat eller publikt. Låt sedan informationen/svaren komma in, allt från anonyma till underskrivna med e-legitimation. 

 

Rätt information ska vara tillgänglig

Vi kan hjälpa er att digitalisera er insamling och kartläggning av data och bilder i mobil, platta och på dator. Det kan vara allt ifrån autogiroblanketter, arbetsorders och avtal till inspektioner eller servicerapporter. Nya smidigare arbetssätt kräver nya verktyg.
Sweet är en plattform som skapar de nya mobila verktygen för ert företag utan byta ut nuvarande system.

Design

Nu behöver du inte beställa förändringar i pdf-blanketter från en extern aktör, utan du kan ändra allt själv. Design, logotyper, poängsättningar, synlighetsregler, samt innehåll är en del av administrationsverktyget. Alla formulär är versionshanterade, vilket gör att du kan testa ändringar och förhandsgranska innan du publicerar en ny version.
mobil

Mobilt först

Alla fomulär är responsiva och har mobilstöd. Genom HTML5-tekniken är formulären tillgängliga i alla typer av enheter och kan nyttja hårdvaran i enheten (t.ex GPS, telefon, kamera m.m.). Via Sweet Mobile kan du komma åt dina digitala dokument offline.

Digitala underskifter

Alla formulär kan undertecknas med digital underskrift för att kunna ta beslut på plats. Alltifrån en handtecknad underskrift på en skärm till e-legitimation och Bank ID (mobilt och dator).

Integration

Antingen använder ni Sweets CRM-modul eller kopplar in ert CRM-system så att rätt målgrupper och användare får anpassade formulär och förifylld information.

Hantera fler språk

Varje formulär kan presenteras på flera språk. Via flaggikoner väljer man vilket språk man vill jobba i. På så sätt kan en stor organisation administrera och säkerställa samma funktionalitet oberoende av land.

Offlinestöd

Formulär via Sweet Mobile kan göras tillgängliga offline så internettillgång inte stoppar produktiviteten. När väl mottagning finns synkas informationen.

Öppet API

Sweet kan kopplas mot datakällor genom ett kraftfullt API. Information från era bakomliggande system eller externa datakällor kan på så sätt presenteras i ett och samma formulär. Tidsbesparing och varje användares dröm.

Användare och team

Med Sweet kan du också administrera vilka specifika användare eller team som ska se olika formulär. På så sätt kan varje formulär anpassas för varje användares situation.

Designa och publicera digitala formulär

För att skapa era digitala blanketter, formulär och dokument använder du Sweet Form Designer. Med detta verktyg skapar du enkelt responsiva formulär som anpassar sig efter mobil, platta och dator.

Du kan välja att publicera såväl internt som externt.

Med ett kraftfullt API kan formulär förifyllas med uppgifter från bakomliggande system och genom flexibel mallhantering kan designen anpassas för ert företags behov.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!