Sweet CRM

Sweet CRM håller koll på relationerna mellan era kunder, kontaktpersoner, aktiviteter och affärsmöjligheter. Med denna karta över era relationer kan ni med större säkerhet få fram korrekt data, jobba effektivare och skapa kundunika upplevelser.

CRM stödet som fokuserar mobilt

En stor utmaning i dagens organisationer är att stärka kundrelationen men samtidigt öka värdet av relationen. Det är inte alltid på kontoret relationen med kunderna vårdas. Det är när en fråga mailas in – ett samtal görs – på konferensresan eller bara det plötsliga mötet i matbutiken. Oavsett när och hur ni möter kunden måste alla i organisationen ha hela relationen framför sig för att ge den enade bilden av ett företag utåt.  Här kommer Sweets CRM modul in.

Sweet erbjuder interaktiva system och mobila lösningar inom CRM. Vår CRM-modul är ett system där hela organisationen kan dela kundinformation. Försäljning, marknadsföring, kundservice, backoffice och förvaltning kan dela information och möjliggöra ett bättre och effektivare sätt att arbeta. Sweet CRM är ett verktyg för att stödja användarna i deras vardag och de situationer som de ställs inför. Detta innebär att presentera användaren med rätt information vid rätt tidpunkt.

Sweet Mobile CRM applikation kan appliceras på alla backend CRM eller ERP-system.

Funktioner i Sweet CRM

Kontakthantering

Hantering av kontakter och företag sker genom standardiserade objekt. De fält och funktioner som behövs kan anpassas helt i er lösning. Kontaktpersoner kan relateras till flera organisationer och /eller företag för att ge en vy av kundens alla kopplingar

Aktivitetstracking

Aktiviteter som gör mot kund, t ex marknadsaktiviteter, telefonsamtal, e-post och möten kopplas automatiskt mot de olika objekten. Borta är ringlistor i excel eller privata inboxar där vitala diskussioner förs.

Filhantering

Sweet CRM innehåller även filhantering så att eventuella dokument kan läggas till och relateras till objekt. Stöd finns också för att integrera andra filtjänster som då vyas upp i Sweet (t.ex Sharepoint).

Workflow

Många uppgifter kring kontakter med kunder kan enkelt effektiviseras genom att låta systemet göra jobbet. Därför kommer Sweet CRM med inbyggt stöd för workflow som startar automatiskt eller aktiveras av användaren.

Offlinestöd mobilt

Med Sweet Mobile appen (iOS och Android) kan de objekt du behöver jobba med sparas ner offine och är då alltid tillgängliga att arbeta med när du behöver dem, oavsett uppkoppling.

Selektering av data

Att kunna ta fram rätt data är vitalt för att ta de affärsviktiga besluten. Sweet har en filtreringsfunktion som fungerar på all data i systemet. Samma filtreringsmotor kan användas för att via externa tjänster hämta ut data från Sweet.

SaaS eller On premise

Sweet kan både installeras på era interna servrar eller som en molnlösning där vi sköter driften.

Helt anpassningsbart

Tillsammans med Releye erbjuder vi helt kundanpassade lösningar för att passa in precis i er process.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Se våra andra produkter

Contact us
Ask us a question!