Sweet Case

Ärendehantering för hela processen

Ärendehantering är en nyckel för ett företags förmåga att leverera strukturerat och uppföljningsbart. Många system har dock under allt för lång tid varit manuella, låsta till administrationen vid skrivbordet och i bästa varit fall utskrivna papper på mötet. Det här vill vi ändra på.

Med Sweet Case är målet att utveckla ett flöde där man i realtid står i samband med rätt information, kollegor och system. Genom ny responsiv teknik släpps begränsningarna om enheten är telefon, platta eller en TV i ett konferensrum. Istället är utseendet anpassat för situationen rollen kräver.

Vad ett ärende “är” – det skiljer sig från ett företag från ett annat  t ex klagomål, incidenter, kundservice, reklamationer eller support. Därför har Sweets ärendehantering byggts för att kunna ändras efter just de behov er organisation har men på en plattform som kan underhållas och förbättras för framtiden.  Detta är orsaken till att Sweet Case används som stomme i allt från riskanalyser av teleanläggningar till hantering av inkommande mail och telefonsamtal för konsultverksamhet.

Sweet Case innehåller de självklara funktionerna för att ge er en 360 graders vy över en kunds ärenden och dennes tidigare relation till er organisation. Aktiviteter, e-post, möten och konversationer loggas och kan enkelt följas historiskt. För att förenkla och effektivisera ärendeprocessen finns även verktyg för automatiska workflow samt mallhantering som ser till att varje fråga besvaras med rätt svar.

Den stora skillnaden är att vi lyckats samla alla dessa funktioner i ett enkelt gränssnitt som blir tillgängligt direkt i din hand.

Låt Sweet bli den mobila framsidan för att få mer gjort på ett modernare sätt.

Urval av funktioner i Sweet ärende

Alla enheter

Sweet Case kan kommas åt från alla typer av enheter och anpassas efter situationen. Vi har ett utseende helt anpassat för skrivbordet för supportcentret. Ett helt annat utseende för de kollegor som jobbar i fältet med de funktioner som behövs där.

Offlinestöd mobilt

Med Sweet Mobile Offline App i kombination med Sweet Case kan kollegor på fältet hantera ärenden ovasett internetuppkoppling. Genom en avancerad synk ser vi till att rätt data alltid finns tillgänglig.

Automatiserade flöden

Flöden i Sweet Ärende kan helt automatiseras för att minimera arbetsbelastningen och låta systemet hålla ordning. Detta sätts upp för varje unikt kundprojekt.

Kundinlogg med Portal

Låt dina kunder logga in och se sina pågående och historiska ärenden genom att koppla på Sweet Portal. Detta lämpar sig mycket väl vid B2B service där öppenhet och effektivitet är konkurrensfaktorer.

Kanaloberoende

Ärenden inkommer från alla typer av kanaler och framöver kommer det inte bli färre. Sweet Case använder en standardiserad metod att hantera olika kontaktkanaler och omvandlar dessa till ärenden. Allt för att samla ens kund kontakter på samma sätt.

Helt anpassningbart

Sweet Case är enkelt att utveckla mot. Det gör det enkelt att utveckla de kundanpassade verktyg som ni behöver i er unika ärendeprocess.

Hosted eller On Premise

Ni väljer själva om ni vill ha ert ärendesystem på era egna servrar eller om vi på Sweet ska hantera hostingen. Lösningen går även att flytta från den lösning ni väljer om era framtida behov förändras.

Ingen installation på klienter

Hela systemet är webbaserat och går att nå från vilken webbläsare som helst.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!