Service & eftermarknad

Är den mest optimala eftermarknads- & supportavdelningen den som som kunderna inte märker av?

Leverera fantastiska kundupplevelser med automatiserad service

Vad skulle det innebära för er om era kunder fick uppleva friktionsfri service? Där de direkt får tydlig information när ett fel inträffar eller kan bidra till att avsluta ärendet själv? Där de enkelt kan se aktuell information om just sitt serviceärende eller sin maskin med FAQ, filmer och möjlighet till felanmälan? Där varje maskin fick just det underhåll den behöver för maximal livslängd.

De allra flesta företag har rutiner och processer för hantering av eftermarknad. Vi vet även att en stor del av framgången är att hålla sig till dessa rutiner, men ändå uppstår avvikelser och friktion mot kunden. Orsaken till detta är allt som oftast den mänskliga faktorn.

Med Sweets digitala lösningar får ni fullt stöd för era processer – både i  det proaktiva och operativa arbetet. Serviceärenden kan exempelvis skapas per automatik baserat på information från produkterna, avtalen eller baserat på tid. Om era produkter är uppkopplade kan vi hjälpa er att skapa regler för eftermarknad. Alla typer av ärenden och merförsäljning kan skapas per automatik och riktas till rätt grupp eller medarbetare.

 

Digital service
IoT

Förbättra din eftermarknad med automatiserade processer, digital dokumentation och rollbaserade kundportaler

Sweet erbjuder en unik plattform för nytänkande service, automatiserad ärendehantering och proaktiv merförsäljning. Lösningen kan användas som helhet eller komplettera befintligt system med en eller flera delar exempelvis mobilt offlinestöd eller affärsregelmotor för automatisering och processtöd:

  • Tydlig bild av kunden och er produkt/tjänst
  • Digital service/arbetsorder med signatur
  • Effektiv dokumentation
  • Service/Ärendehantering
  • Reklamationer
  • IoT/fjärruppkoppling
  • Regelmotor
  • Kundportal

Hur andra företag skapar proaktivitet i sin eftermarknad

Hur skulle det kännas om du hade full kontroll över er eftermarknad och att era processer följdes fullt ut?

Sweet har tillsammans med några av Sveriges största företag designat en lösning för ett optimalt ägande för kunden och därmed i förlängningen maximal kundlojalitet. Det betyder bland annat fullt stöd för IoT där service och reparationer baseras på maskindata i realtid. Lösningen ger stöd för automatiserade interaktioner under produktens livslängd. Det kan innebära att möten för uppföljning av leverans eller inspektioner innan garantier löper ut etc bokas in direkt baserat på exempelvis information från ert ERP.

Våra smarta lösningar

För ökad transparans mot era kunder finns Sweet Portal, där ni enkelt kan dela ut alltifrån instruktioner till nyheter. I Portal kan kunden även göra felanmälningar och reklamationer samt följa status på sina ärenden.

Sweet Automation är en lättanvänd regelmotor som hjälper dig att snabbare kommunicera med dina kunder och förbättra kundupplevelsen.

Kontakta oss

Sweet! Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Contact us
Ask us a question!