Mobil kommunikationsplattform för Betongindustri skapar ökat värde i kundrelationerna.

Betongindustri stod inför ett kritiskt moment. De behövde leverera betongen på exakt tid eftersom produkten annars skulle bli oanvändbar vilket skulle vara både tidskrävande och medföra extra kostnader. Genom att implementera en ny mobil lösning kan de nu hålla koll på leveranserna i realtid samtidigt som de levererar en bättre kundupplevelse. 

SWEET MOBILE, SWEET PORTAL

Utmaning

Betongindustri ingår i Heidelberg koncernen och är Sveriges största leverantör av betong- och cementprodukter med tillhörande tjänster. En utmaning man tillsammans med sina kunder upplever är det kritiska momentet vid tidpunkten för leverans. Personal hos kunden måste finnas redo på arbetsplatsen för att ta emot leveransen samtidigt som Betongindustri behöver leverera vid angiven tidpunkt. Förseningar kan dels skapa kostnader för Betongindustri p.g.a. förstörda produkter och dels skapa kostnader för kunden som har flera personer som står och väntar på leveransen.

Lösning / Resultat

Att kunna erbjuda kunden ett mobilanpassat verktyg genom vilket man kan kommunicera leveransstatus och beräknad ankomsttid automatiskt och i realtid gör att ledtider minimeras samtidigt som det skapar en trygghet i kundrelationen. Att utöver detta erbjuda kunden ett verktyg för information om produkter, utbildning och kontaktuppgifter gör att man har skapat ett stort mervärde i relationen. Till detta har kunden möjlighet att genom applikationen beställa tilläggstjänster, något som höjer affärsvärdet och försäljningen samtidigt som kunden upplever en smidig och enkel köpprocess.

I grunden ligger Betongindustris produktions- och orderhanteringssystem ur vilket data hämtas och kommuniceras till kunden genom Sweets mobila plattform. I ett administrationsgränssnitt hanteras vilka kontakter hos kunderna som skall se vilken information.

Niclas Öfverström

Projektledare

Läs mer om:

SWEET MOBILE, SWEET PORTAL

Contact us
Ask us a question!