Ferronordic Machines driver kundlojalitet med hjälp av automatisering och Internet of Things.

Ferronordic Machines använder Sweet Automation som en regelmotor för att automatisera kommunikationen gentemot deras kunder. 

SWEET AUTOMATION, SWEET PORTAL

Utmaning

Ferronordic Machines med sina ca 700 anställda stod inför en stor strategisk omställning – en förflyttning från produktfokus till fokus på kundlojalitet och nya affärer. Detta skulle åstadkommas med hjälp av uppkopplade maskiner och automatiserade affärsregler.

Lösning

En förstudie genomfördes, där de strategiska målen ökad kundlojalitet och affärsgenerering definierades. Utgångspunkten för att realisera målen var att definiera interaktionspunkter med kunden under maskinlivcykeln. Interaktionspunkterna skulle bland annat bidra till att:

  • Förebygga problem.
  • Lära kunden att nyttja maskinerna på bästa sätt.
  • Skapa kontakt för ny- och merförsäljning.

 

Automation of machines

Detta innebar att både processer för försäljning av maskiner och eftermarknad involverades.

Den tekniska lösningen centrerades runt att samla data från uppkopplade maskiner och bygga ett nytt datalager, en regelmotor för automatiserad kommunikation samt en mobil CRM-lösning. Sweets automatiseringsverktyg Sweet Automation användes som regelmotor och Sweet Portal som maskin- och säljportal.

IoT & prediktiv analys

Resultat

En gemensam teknisk plattform med stöd för de senaste teknologierna inom IoT och proaktiva affärsregler samt analys ger stöd i hela sälj- och eftermarknadsprocessen. Ferronordic Machines levererar nu en unik service tack vare sin digitaliserade maskinlivcykel, vilket ger mervärde för kunden och bygger lojalitet.

Nästa steg är att genom prediktiv analys upptäcka behov och se trender i användandet av maskinerna för att kunna leverera bättre service och öka merförsäljningen. Detta är möjligt genom att implementera Sweet Performance dashboard.

Sammanfattning

  • Data från uppkopplade maskiner samlas genom IOT.
  • Ett datavarulager processar all data.
  • Sweet Automation kategoriserar all data automatiskt.
  • Sweet Portal hanterar all data och presenterar åtgärd.
  • Resultatet: ökad kundlojalitet och nya affärsmöjligheter.
  • Nästa steg: implementation av Sweet Performance.

 

Läs mer om:

SWEET AUTOMATION, SWEET PORTAL

Sweet Performance

Vill du lära dig hur du kan automatisera din produktlivscykel?

Ladda ner vår guide och läs om de 5 punkterna kring hur du automatiserar din produktlivscykel.

Contact us
Ask us a question!