Rapportera ett driftproblem

Release Notes 

Sweet Forms | Sweet Automation | Sweet Case | Sweet CRM | Sweet Portal

Sweet Automation 4.6.7

Version: 4.6.7

News

User interface

 • Improved navigation. Easier to change and create new flows and selections.
 • Use ”Forward” and ”Back” buttons to navigate in web browser.

 

Selection

 • Possibility to view flows related to a selection and to open flows from selections.
 • Improved options to start a selection without saving/committing data. Used for large volumes of data.
 • Create selection based on information from an excel file.

 

Flow

 • Possibility to open and create selections from flows.
 • Function to apply a rule for an entire flow. For example:
 • Exclude persons without consent to communicate regardless of where in the flow the persons are active.
 • Exclude persons who have reached a certain age.
 • Always include customers in certain segments.
 • Possibility to add more participants and related information in an optional part of the flow.
 • Counter on participants passing a box, not just how many are in it now.
 • Load a flow with an excel file.

 

Actions

 • Enhanced scheduling of actions.
 • Function to schedule “one-time actions” on selections without creating a flow.
 • Function to filter in actions.
 • Improved e-mail and SMS action for BizWizard:
  • Elimination of e-mail duplicates
  • Attach external recipient list, such as a file with contacts from excel
  • Create SMS templates
  • Elimination of mobile number duplication
  • Attach external recipient list, such as a file with contacts from excel
 • An action can be set to run both immediately and on schedule.
 • New export action
  • Export to file
  • Send file to FTP and SFTP
  • Create and update a new and/or existing objects/tables in a database with information from a flow
  • Send file to e-mail recipient

 

Improved Sweet action

Sweet Automation can automatically create and update the following objects as well as create notes and notifications:

 • Company
 • Contact person
 • Private person
 • Business opportunity/deal
 • Case/service issue
 • Appointment
 • Task
 • Phone call

 

Admin functions

 • User interface improvements.
 • Functionality to export and import between environments.
  • Connections
  • Meta data
  • Selections
  • Flows
 • New Log for planned and ongoing flows.
 • Improvements in the meta data structure.
 • Syntax highlighting in SQL-code.
Sweet Portal 4.6.7

Version: 4.6.7

Nyheter

Ny startsida till användare

 • Se din egen profil
 • Statuslänkar kopplat till användaren med antal öppna ärenden och ej klara aktiviteter
 • To Do lista
 • Dashboards
 • Nyhetsfeed
 • Möjlighet att konfigurera vilka moduler som ska synas på startsidan

Editera information direkt från listor

 • Snabbspara med ctrl+c
 • Tabba genom fält

Anpassa dina listor

 • Ta bort eller lägg till filter till listan
 • Ta bort eller lägg till kolumner
 • Anpassa kolumnbredder
 • Bestäm ordning på filter och kolumner

Spara din egna urval

 • Spara dina anpassade urval
 • Namne och ge dina urval beskrivningar

Multiview på företagskortet

 • Bläddra enkelt genom flera vyer på företagskortet
 • Anpassningsbart vilka vyer samt hur många som ska finnas
 • Statuslänkar på företaget som visar företagets öppna ärenden, öppna affärer samt ej klara aktiviteter

Uppdaterad design

 • Uppdaterad design i hela portalen
 • Förbättrade och snyggare aktivitetslistor

Övrigt

 • Skapa e-post snabbare
 • Förbättrade rapporter under uppföljning
 • Omfattande prestandaoptimeringar
 • Kartfunktion på företag i listor
 • Märkningar på grupp
 • Nu visas även vilken typ av företag i sökresultatet/li>
 • Tooltip i portalen
 • Noteringar på företag
 • Fler åtgärder på urval
Sweet Portal 4.6.6

Version: 4.6.6

Nyheter

Kalender i portalen med koppling till Exchange:

 • Skapa aktiviteter(möte, samtal, uppgift) direkt från kalendern
 • Boka möten direkt på ett objekt med hjälp av kalendern
 • Dag, vecko- och månadsvy
 • Kan visa poster från både Exchange och Sweet samtidigt
 • Filtrera på Exchange och Sweetposter
 • Möjlighet att se andra användares kalendrar samt filtrera på dessa
 • Skapa Sweetmöte av ett Exchangemöte
 • Koppla ett befintligt Sweetmöte till Exchange
 • Kontakter som inte finns i Sweet blir followers som man kan konvertera till kontakter eller privatpersoner
 • Skapa möte direkt ifrån ett objekt (Objektet blir automatiskt kopplat på mötet)
 • Mobilanpassad

Allabolag-länk på företag och i företagslistan

 • Finns nu en ikon på företag som söker upp företaget på allabolag.se

Grupper finns nu i portalen

 • Koppla företag, kontakter, privatpersoner, aktiviteter, affärer
 • Bifoga dokument
 • Öppna webbsida

Epost i portalen

 • Se och svara på mail från exchange i portalen
 • Inkorg och Utkorg med filter
 • Spara mail i sweet
 • Skapa mail direkt från portalen
 • Mallhantering
 • Blacklist för e-post

Ny startsida

 • Ny startsida till sin profil
 • Möjlighet att lägga in olika moduler såsom nyhetsflöde, aktivitetslista, diagram mm.

Gridsystem i portalen

 • Responsivt gridsystem i portalen med 12 kolumner
 • Bättre anpassat för breda skärmar

Övrigt

 • Man kan nu se formulär på målgruppsposter
 • Ärendeflöde –kommunicera internt i systemet angåede ärenden via ärendefeeden
 • Mallhanering på ärendenoteringar
 • Filterinställningar sparas
 • Bearbetadkolumn tillagd i målgruppspostlistan för marknadsaktiviteter
 • Tidslinje på marknadsplan
 • Möjlighet att skapa nytt ärende direkt från aktiviteter
 • Dokumentflik på företag och kontakt
 • Förbättrade felmeddelanden
 • Push notifieringar i portalen (badge då man får nytt mail)
 • Förbättrad visuell design i portalen
 • Ny kategoriseringsflik på företag med fält för att kategorisera företaget
Sweet Mobile 4.6.6

Sweet Mobile

 • Vi kan nu distribuera vår Sweet Mobile app genom Microsoft Intune MAM (iOS)
 • Varningsnotifiering om osynkroniserade ändringar (iOS & Andriod)
 • Supportmail som skapar ett mail med relevant app-information (iOS & Andriod)
 • Spara GPS positioner direkt på objekt, t.ex. notering (iOS & Andriod)
 • Anpassningar för iOS 10 samt Andriod 6.0
 • Joina tabbeller på flera sätt (iOS & Andriod)
 • Fler anpassningsmöjligheter för synkroniseringsdialogen (iOS & Andriod)
 • Fler anpassningsmöjligheter till datum- och tidsväljaren (iOS & Android)
 • Möjlighet att signera direkt I appen (iOS & Android)
 • Glömt lösenordhantering (iOS & Android)
Sweet Portal 4.6.5

Version: 4.6.5

Nyheter

 • Platsliggarmodul finns nu i portalen med följande features:
  • Anmäl närvaro
  • Checka in/ut på projekt
  • Checka in/ut kollega
  • Historik med filtrering
  • Registrera nya externa användare
  • Registrera nya användare med kopplat företag
  • Mail/SMS inbjudningar
  • Möjlighet att visa alla närvarorapporter i grid samt exportera till excel eller maila excel-filen
 • Ikoner utbytta till webfonts
 • Det går nu at klicka på telefon och e-post i headern på samtliga objekt
 • Ny design på feeden
 • Marknadsmodul finns nu i portalen
  • Listor över marknadsplaner, grupperat på staus
  • Edit- och Read only-läge för markandsprojekt/planer
  • Koppling mellan ärende och marknadsaktivitet
  • Relationslistor på markandsprojekt och markandsplan
  • Marknadsträd med möjlighet att se och navigera till marknadsplan, -projekt och -aktiviteter samt filter för att endast visa aktiva/inaktiva
  • Marknadsaktivitet av samma typ som i Sweet Webb (TM, utskick, event, informationspost, anmälan)
  • Marknadsmodul finns även i den externa kundporalen
  • Koppling mellan ärende och marknadsaktivitet
 • Konvertera kontakter till följare/privatpersoner
 • Ny autentisering mot Sweet via Azure-AD:t. Nu går det att logga in med Office 365-kontot.
 • Möjlighet att relatera affärer och marknadsprojekt
 • Externflagga på marknadsplan och marknadsprojekt
 • Relatera person på marknadsprojekt har en egen meny
 • Nytt utseende på aktiviteter – nya tabbar samt smilie-ikon i actionbar för att sätta respons
 • Märkningar på objekt
 • Åtgärder i listor

Rättningar

 • Rättat ett fel där man fick ett felmeddelande då man tidrapporterade i mobilen
 • Man kunde få ett felmeddelande då man la upp en tidrapport kopplat till en grupp
 • Listan med grupper/roller uppdaterades inte då man sparade
 • Headern för externa inloggningar kunde se konstig ut
 • Mindre version på bigworkern
 • Rättat ett fel där det inte gick att ladda ner konfigurering på egna objekt
 • Fixat så att filtreringen inte ser konstig ut i portalen
 • Rättat att företagsnamnet tog för stor plats på sorteringsknappen
 • Rättat en bugg där man fick ett felmeddelande då man raderade flera tidrapporter
 • Autocompleaten kunde försvinna för land på företag
 • Flera av samma notering lades till om man klickade på spara flera gånger
 • Det gick inte att sortera på företagslistan eller privatpersonslistan
 • Notifieringsbubblan kunde visa fel antal
 • Animationen för 3-punksmenyn kunde bli konstig
 • Man kunde få ett felmeddelande då man sparade noteringar
Sweet Web 4.6.5

Version: 4.6.5

Nyheter

 • Ny lista för närvarorapporter
 • Åtgärder för att byta status på närvarorapporter
 • Möjlighet att öppna och editera närvarorapporter
 • Nya fält på användare: företag, ID06 och personnummer
 • Relation mellan affär och marknadsprojekt
 • Koppling mellan ärende och marknadsaktivitet
 • Möjligt att söka efter projekt

Rättningar

 • Fixat ett fel där dashboards inte visades
 • Felmeddelande om man klickade på en selekteringslista på t.ex. ärenden
 • Om man drag n droppade i kalendern så försvann kalenderposten
 • Selekteringslistan på roller kunde innehålla dubbletter
 • Det gick vid vissa tillfället inte att skapa en tidrapport från kalendern
 • Fel roller kunde sättas om man la till kunder eller ansvariga i översiktfliken
 • Då man klickade på filteraknappen så kunde den ta upp hela bredden på blocket
 • Det kunde crasha då man försökte skapa en projektstatus och spara på affären
 • Man fick felmeddelande då man raderade en märkningsgrupp om det fanns objekt taggade inom den gruppen
Sweet Forms 4.6.5

Version: 4.6.5

Nyheter

 • Det finns nu en lås-knapp till signaturer som låser signaturen och gör en icke-redigerbar
 • En tunn linje markerar nu signatursrutan för att göra den enklare att se var man kan skriva signaturen
 • Det finns nu en länk till formuläret som man t.ex. kan skicka ut till olika användare

Rättningar

 • När man hade ett datumfält utan tid så kunde man få en krasch om man besvarade fältet
 • I en tabell-fråga så visades undertexten två gånger på frågetypen
 • Open sans-fonten är tillagd i formulär
 • • Ett publikt formulär som man öppnat via en länk och avslutat stänger sig inte då man klickar på avsluta
Sweet Mobile

Version: 4.6.5

Nyheter

 • Nu finns möjligheten att se grupper där man kan relatera kollegor, privatpersoner samt företag. Det är även möjligt att skapa objekt direkt på gruppen
 • Notifieringar kan nu skickas ut till sweet mobile
 • Anpassat andriodversionen av Sweet Mobile för den nya rättighetsstyrningen
 • Numera kan användare själv bestämma vilka rättigheter appen ska ha i andriodversionen (finns sedan tidigare i IOS)
 • Det går nu att konfigurera in bild samt text i topbaren i appen
 • Det går att loopa objekt och köra actions på dessa. Gör det t.ex. möjligt att ändra status på samtliga relationer på ett objekt.
 • Ny ikon till appen
 • Uppdaterade ikoner i appen
 • Man kan starta navigering från kartan i appen
 • Swipe-knappar kan nu konfigureras in på alla objekt samt köra samtliga actions
Sweet Portal 4.6.4

Version: 4.6.4

Nyheter

 • Övergripande omarbetad design med möjlighet att:

- Lägga till en header på objekt
- Lägga till en actionbar
- Lägga till tabbar med listor
- Lägga till noteringar

 • Nu kan man skapa och lägga till egna objekt i portalen
 • Tidrapportering och reseräkningar
 • Skapa flera tidrapporter från ett och samma gränssnitt
 • Möjlighet att rapportera i period
 • Tidrapportering och reseräkningar
 • Nya objekt i portalen
 • Aktivitet
 • Affär
 • Projekt
 • Formulär i portalen
 • Dokument kan nu visas på aktiviteter, affärer samt projekt
 • Ny rendrerare för statusbar som gör att den kan scrollas om den inte får plats på bredden
 • Ny rendrerare för listor som gör det möjligt för sortering, gruppering samt filtering
 • Kartknapp i listor
 • Möjlighet att relatera befintliga objekt till varandra
 • Trädstruktur i autocompletes
 • Regler för tvingande fält
 • Visa mer/mindre funktion i headers.
 • Information kan visas i två kolumner på headers
 • Swipe-funktion i listor som visar en ny meny

Rättningar

 • Funkade ibland inte att spara datum
 • Highcharts visade inte uppdatera-knappen
 • Utförda aktivtiter visade inga poster
 • Senastelistan uppdaterades inte då man varit inne på nya objekt
 • Listan för mina ärenden visade fel antal
 • Ibland kunde en kontaktperson synas mer än en gång i relationslistor
 • Inaktiveraknappen syntes inte i alla listor
 • Det gick inte att skapa tidrapporter i portalen
 • Fixat designbugg i listor
 • Det gick inte att ladda ner konfigurering för egna objekt
 • Fel i sidomenyn på relation mellan företag och projekt
 • Det fick inte att gå in på relationer från ärende
 • Användarstatistik visade fel antal inloggningar
 • Man fick ett felmeddelande få man öppnade vyn för flera tidrapporter
 • Gick inte att skapa en ny affär från aktivitet
Sweet Portal 4.6.3 (2015-10-19)

Version: 4.6.3

Release datum: 2015-10-19

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen förra versionen

Nyheter

 • Aktiviteter på företag, kontaktpersoner, privatpersoner samt ärende
 • Möjlighet att skapa en ny aktivitet från andra objekt
 • Möjlighet att lägga till formulär på aktivitet
 • Möjlighet att tidrapportera i portalen med tillhörande kalendervy:
  - Rapportera i perioder
  - Kopiera och skapa ny
  - Koppa till kund och projekt(affär)
  - Möjlighet till schemaläggning
  - Hantering av lediga- och helgdagar
  - Attesteringsfunktion mm
 • Möjlighet att skapa reseräkningar
 • Hantering av glömt lösenord
 • Användaradministration
  - Administrera användare, grupper och inloggningsrättigheter
  - Tidsbestäm inloggning
 • Ett nytt menyval där man snabbt kan se sin senastehistorik
 • Implementerat affärsdialog till portalen
 • Implementerat projektdialog till portalen
 • Flera dashboards i portalen på aktiviteter, affärer, TM-aktiviteter, ärenden samt användarstatik
 • En affärslista är implementerad med åtkomst från portalmenyn
 • En ny ”tre-punkts-meny” i actionbaren med menyval såsom att relatera nya eller befintliga objekt, skapa aktivitet på objektet etc.
 • Företagslista sorterad i bokstavsordning med åtkomst från portalmenyn
 • Kontaktpersonslistan är nu sorterad på förnamn istället för efternamn
 • Det är nu möjligt att ta bort ärende och aktiviteter i ändra-läget
 • Man kan nu sätta filter på alla listor
 • Uppdaterad design i portalen

Rättningar

 • Rättat att required autocompleates som inte är ifyllda inte visualiseras
 • Rättat ett fel där aktivitetslistan inte visade alla mina aktiviteter
 • Tagit bort att ”läs mer-knappen syns i internet explorer även fast det inte finns mer att läsa
 • En bugg är fixad där det inte fick att välja projekt då man rapporterade i period
 • Det går nu att söka med kyrilliska bokstäver
 • Då man delade externt i nyhetsflödet så syntes bara posten för interna användare
 • Om man hade ett annat datumformat än systemet så kunde man få fel vid spara
 • Man kan nu använda piltangenter för att navigera upp/ner i autocompletes
 • Om man öppnade en aktivitet och skrev en notering så skapades en tom aktivitet
 • Rättat ett fel där det inte gick att gå in på användarstatistik
 • När man valde ett menyval i submenyn kunde man bara klicka på texten
 • Gick inte att byta roll på affärsrelation
 • Aktivitetslistan försvann då man scrollade ner tillräckligt mycket
 • Det fick inte att trycka på avbryt vid skapa nytt
 • Grupper gick inte att redigera
 • Rättat ett fel där man inte fick fram inloggningsrutan efter att man loggat ut
 • Då man sparade i portalen så sparades det dubbelt
 • Om man tidrapporterade från kalendern och inte bytte datum så blev rapporten på dagens datum
 • En bugg är rättad där ens profilbild inte syntes i menyn
 • Namn och ärendenummer syntes inte i ärendelistor
 • Aktivitetslistan har nu en flik som visar både utförda och ej utförda aktiviteter
 • Korrigerat avstånd mellan ikoner i listor
 • Rättat en bugg där man inte kunde relatera ärende eller affär till privatperson
 • Fixat en bugg där blev krasch om man la till ansvarig på aktivet
 • Om man scrollade i senastelistan kunde man få ett felmeddelande
 • Rättat att man inte såg vem som skapat en notering
 • En bugg är fixad där man inte kunde kommentera eller ladda upp fil på ärende
 • Fixar en bugg där man fick ett felmeddelande om man gick in på ett ärende som privatperson
 • Lagt till källa, typ och sannolikhet i editeringsläget på affär
Sweet Web 4.6.3 (2015-10-19)

Version: 4.6.3 Sweet Web

Release datum: 2015-10-19

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen förra versionen

Nyheter

 • Ett nyhetsflöde (feed) finns nu på min sida
 • Dashboards på affär, ärende, aktivitet och användare
 • Projekt är nu tillagda:
  - Projekthantering kopplat till affär
  - Projektmedlemmar
  - Tidrapporter
  - Reseräkningar
 • Förbättrat administration för att skapa externt inlogg
 • Förbättrad ärendehantering
  - Nytt ärendeflöde
  - Snabbare kommunikation och noteringar kopplat till ärende
  - Actions för att massuppdatera selekteringslistor
  - Förbättrad kompabilitet med Sweets ärendeportal
 • När man öppnar en extern användare i admin så öppnas en ny dialog
 • Filtrering på kodgrupp och kod i admin
 • Förbättringar i affärsdialogen
  - Enklare relationshantering
  - Noteringsflik direkt i affärsdialogen
 • Man kan nu sätta feature på flera användare (genom att markera rader)
 • Man kan nu sätta grupp och roll på flera användare (genom att markera rader)
 • Som admin kan man se hierarkin i grupper då man lägger till grupper på användare
 • Förbättrad och snabbare relationsskapande med autocomplete
 • Relationslistorna på affär är ihopslagna till en lista
 • Noteringar ligger nu under översiktfliken på affär
 • Reseräkningar och tidrapporter är implementerade
 • Man kan nu editera status på multipla poster i selektering
 • Formulär: Kan visa bifogade filer/bilder stort då formulär skrivs ut i pdf
 • Formulär: En knapp för at komma till publiceringsinställningar direkt
 • Formulär: Visar vilka sidor som det finns besvarade frågor på
 • Formulär: Enkelt att mappa vilka fält som ska vara förifyllda med data från databasen

Rättningar

 • Relationsdialogen visade inaktiva relationskoder
 • Det fanns ingen delete av datakällor
 • Felmeddelanderutan visades bara i 2 sekunder
 • Inkommande e-post kunde hämta gamla ärenden
 • Om man skapade en ny användare från DYA och inte valde att den skulle vara extern så kunde användaren inte logga in
 • Då man skickade från en annan adress än standardeposten så kapades det sista tecknet
 • Internet explorer klarade inte av att ladda ner filer då man hade tabbar i filnamnet
 • Man kunde få ett felmeddelande då man tog bort ansvarig från kontakt
 • Dashboardsen läste upp inaktiva användare i ansvarigfiltret på alla rapporter
 • Det hände att man inte kunde öppna e-post från historik-fliken
 • Man kunde få ett felmeddelande då man gjorde ett nytt inlägg i feeden
 • Det gick inte att skapa en ny organisationsgrupp i admin
 • Gick inte att radera ansvariga i grupper eller på kontaktpersoner
 • I Internet explorer och Firefox gick det inte att besvara formulär från ärende
 • Nu syns uppladdade bilder i feeden utan att man behöver ladda om sidan
 • Det gick inte att öppna bifogade bilder i feeden
 • Filtreringen på ansvariga visade även inaktiva ansvariga
 • Kolumnen ”upplägg” var inte ledtexthanterad
 • När noteringsfliken blev för lång så kunde man inte se de översta noteringarna på affär
Sweet Web 4.6.2 (2014-12-31)

Version: 4.6.2

Release datum: 2014-12-31

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen förra versionen

Nyheter

 • Formulär kan publiceras till Sweet Mobile för offlineanvändning
  Kräver Sweet Mobile Android
 • Ny frågetyp för uppladdning av dokument
 • Nytt mallutseende på fritextfält för read only vilket gör att data i fältet inte kan ändras manuellt
 • Nya utseendemallar för att presentera sidor som tabbar och/eller dropdown
 • Det går att ta bort formulärsvar i administrationen
 • Form Designers svarslista för ett formulär visar summering av:
  - totalt ansvar
  - totalt antal påbörjade svar
  - totalt antal avslutade svar
 • Form Designer visar statistik för hur många sidor, sektioner frågor och svar formuläret innehåller
 • Justerat utseende av Form design dialogen
 • Bättre visuell feedback i trädvyn för vilken fråga som markerades från förhandsgranskningen
 • Byta namn och objektspubliceringsinställningar nu tillgängliga även då formulär är låst
 • Ikon för klistra in kopierad sida, sektion, fråga visas endast där kopierat objekt kan klistras in

Rättningar

 • Formulärssvar gick vid tillfällen inte att öppna i IE8/IE9
 • Rättning i serveruppsättning för Phantom att hämta formulärsvar från extern adress
 • Rättning av avslutsfunktion på formulär som vid sällsynta tillfällen kunde låsa servern
 • Formulärssvars beskrivande texter på frågor hamnade ovanför kalenderdialog i IE8/IE9
 • Vid osparade ändringar gick inte formulär att förhandsgranska
 • Rendreringsoptimeringar för iOS Safari i stora svarsformulär
 • Import av formulär från lösning med annat språk gav fel
 • Rättningar då formulärsvar öppnades iOS fullskärmsläge
 • Rättning av stilhanteringen på sektioner då formulär exporteras/kopieras
 • Förbättrad stabilitet att byta mellan frågetyper
 • Stabilitetsrättningar för import av formulär
 • Färghanteringen på svarsalternativ har rättats
 • Förbättrade ledtexter vid excelexport av formulärsvar
 • Svarsalternativ på individuella underfrågor på matrisfråga kan inte tas bort
 • PDF-rendrering vid nyuppsättning av lösning visades inte
 • Nyckel- och poängfältets editering sparades inte
 • Rättning för telefonrendrering av multipla sektioner
 • Rättning vid sidbyte i långa formulär
 • Matrisfrågor under anpassad fråga valideras
 • Laddavy försvann på visa enheter då formulärsvar öppnades
 • Förbättrad toucharea på formulärsvarsactions i mobila enheter
 • Rättningar av singelval och flervals utseende i Android webbläsare
 • Frågetyp Datumfält kan nu bytas till anpassad
 • Rättning av datumfälts funktion vid låst formulär i Android webbläsare
 • Vid avpublicering av formulär ändrades inte update-datum
 • Import av formulär med händelse-event på formulärsnivå ger inte fel
 • Rättning för trädvyn då långa händelsefrågor lades till
 • iOS webbläsare markerar inte längre nästa sida
 • Rättad namnhantering av anonyma formulär
 • Rättning gällande satta tiden för updatedate i formulärssvar
Sweet Web 4.6.1 (2014-05-23)

Version: 4.6.1

Release datum: 2014-05-23

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen version 4.6. I Version 4.6.1 är det främst buggrättningar samt förbättringar av Sweet Form builder i fokus

Förbättringar

 • (Sweet Form Designer) Formulär kan nu dupliceras, exporteras och importeras i admin
 • (Sweet Form Designer) När event sker i formulär kan kundanpassad kod köras
 • (Sweet Form Designer) Datavalidering med Regex kan nu läggas på i fritextfält och textfält med flera rader
 • (Sweet Form Designer) Förändrad tidspicker på datumfält samt valbart att använda datum och klockslag
 • (Sweet Form Desginer) Svar från formulär kan nu exporteras till excel
 • (Sweet Form Desginer) Kan nu publiceras på marknadsprojekt
 • (Sweet Form Designer) Mer metadata om respondenten och förändringar sparas på formulär och kan exporteras.'
 • Sweet Portal följer nu med i paketinstallationen av Sweet Web (CRM & Ärende)
 • Sweet Portal kan nu hantera inlogg för Sweet CRM objekten - kontaktpersoner, användare, företag och privatpersoner
 • Favoritlistan och senaste-listan är nu omarbetade för bättre gruppering och fler objekt visas
 • En superuser för Sweet Web kan nu via en kontrollpanel återställa inställningar, rensa selekteringscache samt låsa upp objekt på en användare. Det är även möjligt att ladda om konfigurering samt rensa allt cachat selekteringsdata.
 • Performanceloggning finns nu på samtliga selekteringsmallar för att kunna trimma databasfrågor

Rättningar

 • (Sweet Form Designer) Synlighetsinställningar från matris och anpassade frågor i formulär rättade
 • (Sweet Form Designer) Navigationsrättningar i formulärsadministrationen
 • (Sweet Forms) Öppnade formulär i vissa Internet Explorer versioner sakande scroll
 • (Sweet Form Designer) Dölj frågetext fungerar nu på anpassad fråga med mallen tabell
 • (Sweet Form Designer) Tidsstämpel för besvarade formulär rättad
 • (Sweet Form Designer) Funktionen förvalt på frågor rättad
 • (Sweet Forms) Förbättrad marginal mellan sista frågan och nästa sektion
 • (Sweet Form Designer) Förhindrat att autosparning och manuellt sparande krockar i formulär
 • (CRM & Ärende) Texteditorn i maildialogen fungerar nu även i IE11
 • (CRM & Ärende) Thumbnailbild i popup-dialoger rättad
 • (Sweet Forms) Bättre stöd för formulär i iOS Safari
 • (Sweet CRM) Rättningar i synkmotorn mot outlookpluginet
Sweet 4.6 (2014-02-21)

Version: 4.6
Release datum: 2014-02-21

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen version 4.5.
Version 4.6 främsta nyhet är produkten Forms &  Form Designer - ett nytt formulärverktyg som ger möjlighet att skapa responsiva, kundanpassade digitala blanketter och enkäter

Nyheter

 • Sweet Forms & Form Designer – Skapa helt anpassade formulär och exponera dessa mot specifika användare eller poster i CRM (t.ex utvalda företag och personer). Genom detta kan tidigare manuella pappersprocesser läggas in direkt via en mobil enhet till bakomliggande datakällor. Skapa exempelvis kundanpassade informationssidor, blanketter och enkäter
  • Välj mot vem eller vilka ett formulär ska visas genom koppling till CRM-systemet
  • Interna och externa formulär
  • Repsonsiva HTML5 formulär
  • Sätt egen företagsdesign
  • Stöd för både inlogg eller helt publik åtkomst till formulär
  • Administration av frågor och uppbyggnad av formulär görs enkelt med ett administrationsverktyg
  • Stöd för anonyma och identifierade svar
 • Excelimport – Kom snabbt igång med arbetet i Sweet genom att ladda in data via excelmallar.
  • Data kan laddas in till alla typer av objekt i Sweet. Excelmallar kan genereras i Sweet för t.ex ärenden, personer och företag.
 • Kalender-vy – Få bättre översikt över aktiviteter och affärer genom nya kalendervyn. Visa aktiviteter per dag, vecka eller månad. Skapa även upp nya och flytta enkelt befintliga direkt i kalendern genom drag-n-drop.
 • Multiuppladdning av filer – Filuppladdning till systemet kan nu göras med multipla filer och även genom drag-n-drop till webbläsaren. (Kräver IE10+, Chrome eller Firefox)

Förbättringar

 • Ny E-post dialog – Enklare att relatera mailet till objekt i Sweet via autocomplete sök på alla fält.
 • Scrollbara listor – Scrolla fram fler och fler resultat istället för att byta sidor.
 • Gallerivy för filer – Visa miniatyrer av uppladdade filer för enklare översikt av tex bilder.
 • Fältkonfigurering – Fält på olika objekt kan nu göras tvingande eller rekommenderade med hjälp av konfigurering.

Rättningar

 • Ingen felsida om ”/main.aspx” saknas i adressen till Sweetmiljön
 • Länder och dess sortering kan nu editeras i DIY-administration
 • Sök mot allabolag.se rättad
 • Nyskapat företag behöver inte laddas om för att byta flik
 • Klara roller och branscher tillagda på företag och kontaktpersoner
 • Rättade automatiska relationer mellan objekt
 • Redigering av substeg i Workflow
 • Övriga e-postadresser lagda på en annan användare hamnar rätt
 • Delete-ikon i headers har fått korrekt storlek
 • Rättat interface vid då gränssnitt återställdes
 • M.fl.
Sweet 4.5 (2013-05-13)

Version: 4.5
Release datum: 13 maj 2013

Nyheter

 • Sweet Portal - Stöd för att koppla Sweets databas och även andra datakällor till kundanpassade portalsidor.
  • Dela information med kunder, partners eller andra externa användare i ett webbaserat gränssnitt.
  • Genom flexibel behörighetsstruktur är det enkelt att göra rätt information tillgänglig för rätt personer.
  • Portalen är helt anpassningsbara och har fullt stöd för mobila enheter då gränssnittet bygger på HTML5
 • Sweet Workflow (del av CRM och Ärende) - Ny motor för att bygga och administrera automatiserade arbetsflöden.
  • Styr och effektivisera arbetet genom strömlinjeformade och anpassade arbetsflöden.
  • Skapa funktioner för händelser och aktiviteter kopplat till processen i arbetsflödena
 • Sweet Admin (del av CRM och Ärende)– Med ett nytt gränssnitt för administration är det nu enklare att administrera systemet.
  • Editera ledtexter direkt i gränssnittet
  • Tillgång till Sweet Admin direkt i hotbar.
 • Event (del av CRM) - Stöd för Event i Sweets marknadshantering
  • Hantera och planera seminarier, mässor, kundträffar eller andra typer av event.
  • Skicka och följ upp inbjudningar
  • Följ upp deltagande, intresseanmälningar och inkomna prospekts
  • Hantera och skapa uppföljningsaktiviteter.
 • Internet Explorer 10 – Sweet är nu fullt kompatibelt med Internet Explorer 10.
 • Manualhantering - Stöd för manualer direkt i gränssnittet.
 • Excel Interactive - Funktion för att skapa rapporter direkt via Excel Interactive.
 • QR-koder – Integrerat stöd mellan Sweet Web och Sweet Mobile för QR-baserade systemapplikationer

Förbättringar

 • Sandlådeförbättringar
 • Antal resultatrader i urvalslistor visas direkt i navigationsträd för selekteringsmallar.
 • Selekteringsmallar visar default filtrering och resultat enligt senaste urval.
 • Senaste filtrering sparas automatiskt i samtliga selekteringslistor.
 • Möjlighet att bygga selekteringsmallar på externa datakällor (genom webtjänster).
 • Auto-complete sök för att snabbt koppla ansvariga till aktiviteter, affärer och ärenden.
 • Notifieringar visas med datumstämpel och ansvarig.
 • Stöd för ärendehantering i marknadsarbetet.
 • Tooltip för att se senaste noteringen på aktiviteter, affärer och ärenden direkt i lista.
 • Dokumentsymbol direkt i affärs-, aktivitets- och ärendelistor för bifogade filer.
 • Symbol i epostlistor som visar om epostmeddelanden innehåller bifogad fil.
 • Sluttid för aktiviteter sätts automatiskt till en timme efter starttid.
 • Förbättring av prestanda och logik för att skicka epost
 • Förbättrad prestanda vid skickande av automail.
 • Förbättrad logik i relationshanteringen för epost.
 • Förbättrad logik i adresshanteringen för mottagare, Cc och Bcc.
 • Förbättrad logik och arbetsflöde för ärendehantering
 • Möjlighet att skapa ärenden från samtliga aktivitetstyper samt från målgruppsposter inmarknadshanteringen.
 • Förbättrad logik i relationshanteringen för ärende.
 • Stöd för workflow
 • Förbättringar vid export av listor till Excel. Alla numeriska värden kan nu enkelt summeras i Excel filen.
 • Ny, renare bakgrund
 • Ny header med tydligare meny
 • Nya layout på funktionsmeny i header
 • Ny layout på ikoner för externa länkar
 • Tydligare notifieringar med större ikon och räknare
 • Ökad prestanda via ny cachehantering
 • Förenklat att köra redundanta system
Fronteye 3.2 (2012-05-10)

Version: Fronteye 3.2
Release datum: 2012-05-10

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen version Fronteye 3.1.4

Förbättringar

 • Ny snabbsöksfunktion. Ett sökfält där användaren kan söka på alla objekt och en resultatlista visas.
 • Konfigurerbar notiferingsfunktion på Min sida. Informerar automatiskt om användaren sätts som ansvarig på ett objekt. Möjligt att kundanpassa notifieringar.
 • Ny förbättrad selekteringsmotor
 • Möjlighet att skapa egna selekteringsmallar (SQL) via teknisk utbildning
 • Förenklad möjlighet att lägga till egendefinierade fält (konfigurering istället för utveckling).
 • Ny autocomplete sök i fält som t ex Ansvarig i selektering och i Mina aktiviteter på Min sida.
 • Beroende på roll kan man dölja, sätta fält till ”read only”, etc.
 • Marketing plan ligger i hotlisten och har förbättrats
 • TM-listan har förbättras
 • Marknadsplan har lagts i hotbar och strukturen har förenklats i en trädvy
 • Notifieringar har lyfts fram på Min Sida
 • Indexering förbättrad
 • Selekteringsmotor förbättrad
Fronteye 3.1.4 (2010-09-24)

Version: Fronteye 3.1.4
Release datum: 2010-09-24

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen version Fronteye 3.1.35

Nyheter

 • Möjlighet att lägga till uppgifter direkt i aktivitetslistan. Funktionaliteten tänkt för att snabbt kunna skapa uppgifter på t.ex. ett marknadsprojekt och fördela ut uppgifterna på olika användare
 • Rapportfunktionalitet. Möjlighet att länka in rapporter och parameteriserade webbsidor på min sida, företag, i marknadsmodulen, etc.
 • Kontakter går att visa som "Contact Cards"

Förbättringar

 • Selekteringsmall för privatpersoner
 • Roll tillagd som attribut på kontaktperson
 • Möjlighet att ladda upp bild på kontaktperson
 • När man trycker reply på ett mail ska det inkommande mailet sättas som closed och ansvarig inloggad användare.
 • Ärende som har passerat avslutsdatum får varningsikon
 • En knapp för att skapa dokument har lagts till direkt i mallvalsgränssnittet. Detta medför att man inte behöver gå igenom alla steg i wizarden.
 • Ärende syns i MRI-listan
 • Möjlighet att visa ett företags/privatpersons adress Google maps
 • Möjlighet att söka på kontaktpersons e-postadress
 • Page splitter - Möjlighet att expendera minimera olika logiska kolumner av gränssnittet i sidled
 • Radklick implementerat i alla listor
 • Ärendedialogen uppfräschad
 • Performance enhancements
 • Uppläsning av mina aktiviteter uppsnabbad
 • Uppläsning av C4 cachen uppsnabbad

Rättningar

 • På en aktivitet som kopplas till en marknadsaktivitet visar fel symbol (7472 )
 • Felmeddelande när man försöker byta roll på ansvarig person (7628)
 • När man skapar ett dokument (enstaka) ska datakällan kopplas ifrån (blir problem i MSword 2003) (7641)
 • Company.RegisteredName har för liten längd (7675)
 • Gör både bredd och höjd på thumbviews mindre fungerar inte bra i 1024 (7707)
 • När man klickar på företagsnamnet i hotlist Mina kontakter öppnas inte företaget (7712)
 • Dubletter på resultat då man söker på tags (uppmärkning) (7713)
 • Minska storleken på reponsfiltreringstabbarna i TM-listan och marknad något, fungerar dåligt i 1024 (7716)
 • Skjut ner aktivitetsdialogen - noteringarna försvinner och man får scroll direkt - jobbigt för användaren (7728)
 • Skicka e-post från ett ärende bör plocka in kontakter och privatpersoner som är relaterade i adressen (7730)
 • Att skapa en aktivitet från en aktivitet - crach (7733)
 • Ta bort eller minska ViewState avsevärt i Mina aktiviteter listan, prestandan dålig (7788)
 • Versionsnumren på Outlook-dll:erna verkar inte förändra sig mellan versionerna (7836)
 • Noteringar på aktivitet: gör gränssnittet "högre" så att man ser några noteringar (7870)
 • Om man inte har IsPrimary satt på relationen mellan företag och kontakt vid endast 1-1 relation (7903)
 • Sortering på ärende i listan på företag och person fungerar inte (7908)
 • Selekteringen: Kolumnerna alignas olika i headern och i raderna under (7939)
 • Crasch då jag klickar på visa även utförda aktiviteter på ett ärende (7948)
 • När man har lagt till en kontaktperson som favorit, så syns inte namnet utan bara ikonen (8019)
 • Sökresultatet i selekteringen visar dubletter (8020)
 • Ärendelistan i hotlist - visar default alla ärenden - bör filtrera fram en defaultstatus (8025)
 • Aktivitetsnotering - klipper i raderna- går inte heller att klicka fram en redan sparad notering (8026)
 • Affär: sannolikheten ändras felaktigt (8095)
 • Bearbetningslistor - error on page då man klickar på företag i listan (8104)
 • Ärende på affär: att skapa nytt ärende på affär bör inte heta Relatera (8149)
 • Öka storleken på fältet "subject"på aktivitet till 500, för kort crasch när man exporterar från Outlook (8158)
 • Dokumenthanteringen krashar när man försöker skapa ett dokument kopplat till en vanlig dataresurs (8163)
 • Crash i selekteringsgränssnitt då datauttag har förändrats (8179)
 • Infoga dokument på ett ärende fungerar inte i firefox (8207)
 • I bindningen av resultatet på selekteringen går det långsamt när man har många kolumner (8218)
 • Felmeddelande när man öppnar företag från en kontaktperson (8236)
 • När man skapar en mall som inte är kopplad till en datakälla så släpper den inte kontakten med mergefilen (8258)
 • Om man tar reply eller reply all på ett textbaserat mejl försvinner alla radmatningar i mejlet (8260)
 • Aktiviteter: Går inte editera noteringar (8269)
 • Utförda aktiviteter är så ljusa att de knappt är läsbara (8298)
 • Privatperson: om man klickar på epostadressen på en privatperson öppnas eposteditor men utan att få med epostadressen (8335)
 • Att sända epost från en kontakt - man får inte med epostadressen (8336)
 • Sökningar/ TM listor, etc. som har många poster/träffar sänker servern (8378)
 • Söken: söker fel på privatperson (8413)
 • Status uppdateras inte rätt i aktivitetslista (8432)
 • listan för pågående affärer (hotlist) visar sannolikhet 2 ggr (8465)
 • går inte att ändra roll på ansvarig på kund (8470)
 • Går ej att lägga till kontaktperson som mottagare via "Till" knappen (8479)
 • Går ej att öppna dokument i en aktivitet genom att klicka på raden (firefox) (8482)
 • Företagsselektering: då man selekterar på tags (uppmärkningar) försvinner ine urvalsrutan - lägger sig över resultatet (8484)
 • Ärendehanteringen i projekt: kan ej se status på ärenden (8509)
Äldre

Ta kontak med oss på info@www.sweetsystems.se för releasenotes längre bak i tiden.

Release Notes 

Sweet Mobile | Mobile Server

Sweet Mobile App (android) - 2014-05-26

Version: 1.1.21
Release datum: 2014-05-26

Detta dokument innehåller nya funktioner, förbättringar och rättningar som gjorts sen version 1.1.18. I Version 1.1.21 är det främst buggrättningar samt ny funktionalitet.

Förbättringar

 • Appen är mer anpassad för Good Dynamics API (kamera, filhantering, SQL och nätverk).
 • Kartan använder sig av de senaste Google Maps API för att hitta GPS-positioner genom adresser.
 • Utökat STP-protkollet (Sweet Talk Protocol) för att motsvara det vi har i iOS-klienten
 • Vyer uppdatera till senaste Holo stilen (actionsheet, drop-down-lista, datumväljare, vissa aktiviteter)
 • Swipe-funktionalitet på en cell
 • Filtrerings funktionalitet på kartvyn
 • Noteringsvyn omgjord
 • Utökad funktionalitet i native webbvyn (Basic Authentication, navigeringsknappar)

Rättningar

 • Automatisk stor bokstav i textfält
 • Lost-focus-sparning på editeringsbara fält
 • Summering på listvyn
 • Gruppering på listvyn (jämförelse mellan versaler och gemener)
 • Borttagning av foto innan synkronisering
 • Autofokus på kameravyn
 • Bättre laddningsindikator vid sök
 • Initialiseringsvy ignorerar touch-händelser
 • Förbättrad felhantering i nätverkskommunikationen
 • Utökad touch-område för vissa knappar
 • Återställningen gjorde att appen kraschade ibland
 • M.fl buggfixar
Contact us
Ask us a question!