Sweet Systems över tid

2006 – Sweet grundas!

2006 – Sweet grundas!

Sweet, dåvarande Fronteye, grundas som en avknoppning av Releye. Bolagen blir därmed en koncern. Företaget består av medarbetare från Releye. Grundare är Klas-Magnus Hilberth, Markus Ewers och Bodil Ekström Hilberth.

2006 – Forum Syd väljer Sweet för handläggning av biståndsinitiativ

2006 – Forum Syd väljer Sweet för handläggning av biståndsinitiativ

2006 – Bluestep Bank väljer Sweet för hantering av bolåneärenden

2006 – Bluestep Bank väljer Sweet för hantering av bolåneärenden

2007- Thomas Cook blir kund med lösningen Oneview som centralt CRM-system för de fyra nordiska länderna

2007- Thomas Cook blir kund med lösningen Oneview som centralt CRM-system för de fyra nordiska länderna

2008 – CRM lanseras på en bredare marknad

2008 – CRM lanseras på en bredare marknad

2008 – Mockfjärds Fönstermästaren väljer Sweet som planerings- och CRM—verktyg

2008 – Mockfjärds Fönstermästaren väljer Sweet som planerings- och CRM—verktyg

2009 – SEB och BillerudKorsnäs blir kunder

2009 – SEB och  BillerudKorsnäs blir kunder

2011 – Sweet får en ny VD – Bodil Ekström Hilberth

2011 – Sweet får en ny VD – Bodil Ekström Hilberth

2011 – FrontEye byter namn till Sweet Systems

2011 – FrontEye byter namn till Sweet Systems

Företagsnamnet myntades under en Gartner-konferens i London

2011 – Sweet Mobile lanseras framgångsrikt

2011 –  Sweet Mobile lanseras framgångsrikt

2012 – Sweet Forms lanseras för digital dokumenthantering

2012 – Sweet Forms lanseras för digital dokumenthantering

2013 – Sweet Portal lanseras och Heidelberg blir kund

2013 – Sweet Portal lanseras och Heidelberg blir kund

2013 – Trygg-Hansa väljer Sweet Mobile och Sweet Forms för sin säljkår

2013 – Trygg-Hansa väljer Sweet Mobile och Sweet Forms för sin säljkår

2014 – Samarbete med BizWizard initieras

2014 – Samarbete med BizWizard initieras

2015 – Volvo blir kund

2015 – Volvo blir kund

2015 – Sweet Automation lanseras

2015 – Sweet Automation lanseras

Sweet Automation lanseras brett och blir genast otroligt populär

2016 – Byggportalen och IoT blir framgångsrika lösningsområden

2016 – Byggportalen och IoT blir framgångsrika lösningsområden

2016 – Vi växer och har haft vårt mest framgångsrika år hittills

2016 – Vi växer och har haft vårt mest framgångsrika år hittills
Contact us
Ask us a question!